Specifieke privacyverklaringen

In de specifieke privacyverklaringen staat per thema meer informatie over de manier waarop we jouw persoonsgegevens gebruiken. Daar vind je bijvoorbeeld welke gegevens we gebruiken voor welk doel, en ook of en met wie we die gegevens delen.

Deze specifieke informatie moet worden gelezen in aanvulling op en in samenhang met de algemene privacyverklaring over het verwerken van persoonsgegevens door de gemeente Eindhoven.

Deze pagina wordt nog verder aangevuld.

Stel je vraag