Specifieke privacyverklaring Inzicht Verlicht

De sector Ruimtelijk Expertise van de gemeente Eindhoven zorgt voor de bevordering van doorstroming en leefbaarheid. De sector Ruimtelijk Expertise gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens. Hier lees je hoe de sector Ruimtelijk Expertise jouw gegevens beschermt. 

Wat is een persoonsgegeven?

Een persoonsgegeven is alle informatie over een persoon. Dit betekent dat informatie direct over iemand gaat, of naar deze persoon verwijst.

Welke persoonsgegevens verwerkt de sector Ruimtelijke Expertise bij Inzicht Verlicht?

We verwerken in het kader van Inzicht verlicht alleen de gegevens die nodig zijn. We verwerken op het kruispunt J.F. Kennedylaan - Onze Lieve Vrouwestraat gegevens die nodig zijn voor het registreren van verschillende typen vervoersmiddelen. Deze registratie gebeurt door 5 camera’s en 8 geluidssensoren. Eventuele persoonsgegevens die door de camera’s en/of geluidssensoren worden opgenomen, worden per direct automatisch omgezet naar onomkeerbare anonieme data waarna de persoonsgegevens verwijderd worden. Alleen de onomkeerbaar geanonimiseerde data wordt gebruikt voor analyses.

We verwerken deze persoonsgegevens met de diensten van Vinotion en Sorama als onderaannemers van de gemeentelijke contractpartner Heijmans.

Grondslag

We verwerken persoonsgegevens als daar een grondslag voor is. Bij deze verwerking is de grondslag: het uitvoeren van een publiekrechtelijke taak. De gemeente als wegbeheerder mag op grond van  artikel 1, lid p van het Besluit Administratieve Bepalingen in zake het Wegverkeer BABW een verkeeronderzoek doen. Verkeeronderzoek is onderzoek naar verkeersstromen, ten behoeve van maatregelen om de veiligheid en doorstroming op wegen te bevorderen.

 

Doel

We verwerken de persoonsgegevens voor:

  • Het verkrijgen van inzicht in doorstroming van verkeer.
  • Het maken van verbeteringsvoorstellen.

Delen met derden

We delen geen persoonsgegevens met derden.

Bewaartermijn

De gegevens worden niet bewaard, ze worden direct automatisch omgezet naar onomkeerbare anonieme data. De camerabeelden worden enkel en alleen live bekeken bij het inregelen van de installatie en indien zich verstoringen voordoen aan de camera’s en/of geluidssensoren.

Beveiliging en bescherming van gegevens

De sector Ruimtelijke Expertise past passende beveiligingsmaatregelen toe om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging zoveel mogelijk tegen te gaan.

Rechten

Je hebt het recht om te weten welke persoonsgegevens de gemeente vastlegt en met wie zij die deelt. Wil je ze inzien? Stuur dan een mail naar privacy@eindhoven.nl

Daarnaast kunnen wij:

  • jouw persoonsgegevens veranderen, als je terecht aangeeft dat ze niet juist zijn;
  • jouw persoonsgegevens verwijderen (onder voorwaarden);
  • jouw persoonsgegevens verwijderen bij andere instanties, waarmee de gemeente bestanden deelt.

Je kunt alleen jouw eigen persoonsgegevens inzien, veranderen of verwijderen. Wij vragen je jezelf te identificeren. je mag geen gegevens van andere personen inzien.

Contact

  • Heb je vragen na het lezen van deze verklaring? Neemt dan gerust contact op met  privacy.rd@eindhoven.nl.
  • Heb je vragen over de wijze waarop de gemeente met je persoonsgegevens om gaat? Neem dan gerust contact op met privacy@eindhoven.nl.
  • Voor klachten over de wijze waarop de gemeente Eindhoven met je persoonsgegevens om gaat, kun je contact op nemen met fg@eindhoven.nl of met de Autoriteit Persoonsgegevens. 
Off

Stel je vraag