Chat met ons

Specifieke privacyverklaring Scanauto parkeerhandhaving

De sector Ruimtelijke Uitvoering van de gemeente Eindhoven gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens. Hier lees je hoe de gemeente jouw gegevens beschermt bij de verwerking van gegevens van de scanauto die voor de parkeerhandhaving wordt gebruikt.

Wat is een persoonsgegeven?

Een persoonsgegeven is alle informatie over een persoon. Dit betekent dat de informatie direct over iemand gaat, of naar deze persoon verwijst.  

Welke persoonsgegevens verwerkt de sector Ruimtelijke Uitvoering bij parkeerhandhaving met de scanauto?

We verwerken in het kader van scanauto alleen de gegevens die nodig zijn. Dit zijn:  

  • kentekengegevens
  • adresgegevens
  • foto’s van geparkeerde auto’s en omgeving waarop personen herkenbaar kunnen zijn.


De sector Ruimtelijke Uitvoering verwerkt deze persoonsgegevens met het Handhavingssysteem van de afdeling Handhaving.

Grondslag

De sector Ruimtelijke Uitvoering verwerkt deze persoonsgegevens op grond van artikel 6 over de rechtmatigheid van de verwerking van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, eerste lid onder e: de verwerking is noodzakelijk voor het uitoefenen van een publieke taak.

Doel

We verwerken de persoonsgegevens voor een betere naleving van de parkeerbelastingverordening.

Delen met derden

We delen persoonsgegevens met de leverancier van het Handhavingssysteem Brickyard B.V. voor het uitvoeren van de overeenkomst aangaande het handhavingssysteem.

Bewaartermijn

We bewaren de persoonsgegevens maximaal 72 uur, uitgezonderd de gegevens van kentekenhouders aan wie een naheffingsaanslag parkeerbelasting is opgelegd. Voor deze kentekens geldt een termijn van 13 weken in verband met een eventuele bezwaarschriftprocedure.

Rechten

Je hebt het recht om te weten welke persoonsgegevens de gemeente vastlegt en met wie zij die deelt. Wil je ze inzien? Stuur dan een mail naar privacy@eindhoven.nl

Daarnaast kunnen wij:

  • jouw persoonsgegevens veranderen, als je terecht aangeeft dat ze niet juist zijn;
  • jouw persoonsgegevens verwijderen (onder voorwaarden);
  • jouw persoonsgegevens verwijderen bij andere instanties, waarmee de gemeente bestanden deelt.

Je kunt alleen jouw eigen persoonsgegevens inzien, veranderen of verwijderen. Wij vragen je jezelf te identificeren. Je mag geen gegevens van andere personen inzien

Contact

  • Heb je vragen na het lezen van deze verklaring? Neemt dan gerust contact op met privacy.rd@eindhoven.nl.
  • Heb je vragen over de wijze waarop de gemeente met je persoonsgegevens om gaat? Neem dan gerust contact op met privacy@eindhoven.nl
  • Voor klachten over de wijze waarop de gemeente Eindhoven met je persoonsgegevens om gaat kun je contact op nemen met fg@eindhoven.nl of met de Autoriteit Persoonsgegevens. 
Off