Specifieke privacyverklaring Fietsstimuleringsapp ‘Sjees-app’

Voor Activeren en stimuleren mobiliteitstransitie, scope fietsstimuleringsapp ‘Sjees-app’ gebruikt de sector Ruimtelijke Expertise van de gemeente Eindhoven persoonsgegevens. We leggen graag uit hoe we dat doen.

Wat is een persoonsgegeven?

Een persoonsgegeven is alle informatie over een persoon. Dit betekent dat de informatie direct over iemand gaat of naar deze persoon verwijst.  

Welke persoonsgegevens gebruiken wij?

We verwerken bij Activeren en stimuleren mobiliteitstransitie, scope fietsstimuleringsapp ‘Sjees-app’ alleen de gegevens die nodig zijn. Dit zijn:  

 • Profielnaam
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Wachtwoord
 • Postcode 4
 • Woonplaats
 • Ritgegevens/ mobiliteitsdata
   

Grondslag

Deze persoonsgegevens verwerken we op grond van artikel 6 lid 1 a AVG. De betrokkene heeft toestemming gegeven voor de verwerking van zijn persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden, bij het aanmelden van de Sjees-app.

Doel

We gebruiken de persoonsgegevens voor het stimuleren van fietsen in de Brainport Regio en met name het bevorderen van de overstap van auto naar fiets. De persoonsgegevens worden niet voor andere doeleinden of in andere verwerkingen gebruikt.

Delen met derden

Wij werken samen met Mobidot om de Sjees-app aan te bieden, Mobidot deelt je persoonsgegevens met derden om de Sjees-app te faciliteren. Voor meer informatie verwijs ik je naar de privacy statement van Mobidot.

Bewaartermijn

De gemeente Eindhoven bewaart geen gegevens. Mobidot bewaart de persoonsgegevens alleen voor zolang noodzakelijk vanuit het doel van het project en hetgeen is bepaald door de gemeente Eindhoven, tenzij zij op grond van de wet verplicht is bepaalde persoonsgegevens langer te bewaren. Na afloop looptijd van het project wordt binnen 3 maanden alle verzamelde en afgeleide persoonsgegevens van de systemen van Mobidot verwijderd.

Beveiliging

Om de persoonsgegevens te beveiligen hebben we maatregelen getroffen conform artikel 32 AVG.

Rechten

Je hebt het recht om te weten welke persoonsgegevens we vastleggen en met wie wij deze delen. Wil je ze inzien? Stuur dan een mail naar privacy@eindhoven.nl

Daarnaast kunnen wij:

 • jouw persoonsgegevens veranderen, als je terecht aangeeft dat ze niet juist zijn;
 • jouw persoonsgegevens verwijderen (onder voorwaarden);
 • jouw persoonsgegevens verwijderen bij Mobidot.

Je kunt alleen jouw eigen persoonsgegevens inzien, veranderen of verwijderen. Wij vragen je jezelf te identificeren. Je mag geen gegevens van andere personen inzien. 
Je andere privacy rechten kun je terug vinden op de pagina 
Privacy.

Contact

Heb je vragen na het lezen van deze verklaring? Of heb je vragen over de wijze waarop de gemeente met je persoonsgegevens om gaat? Neem dan gerust contact op met ons via privacy@eindhoven.nl.

Heb je vragen over de toepassing en de naleving van de privacywetgeving? Of heb je een klacht over de wijze waarop de gemeente Eindhoven met je persoonsgegevens omgaat? Neem dan gerust contact op met de Functionaris Gegevensbescherming via fg@eindhoven.nl.

Ben je niet tevreden over de manier waarop je verzoek of klacht is afgehandeld? Dan kun je hierover een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Off

Stel je vraag