Chat met ons

Herinrichting De Nieuwe Erven

De gemeente Eindhoven gaat in samenwerking met Heijmans en Kragten De Nieuwe Erven opnieuw inrichten. Het project betreft de straten Heideveldstraat, Mimosaplein, Mimosalaan, Cydonialaan, Kornoeljelaan, Gentiaanweg en Nigellapad. 

Hoe gaan De Nieuwe Erven eruit zien?

De werkzaamheden bestaan uit het vervangen van de wegen, parkeervakken en voetpaden. De bomen en struiken krijgen betere leefruimte of wordt vervangen voor nieuwe beplanting. Ook wordt er extra beplanting toegevoegd. De riolering wordt vervangen voor een gescheiden riool. Dat betekent dat het bestaande riool wordt vervangen voor een nieuwe. Er wordt een extra riool aangelegd voor opvang van het regenwater.

Bomen

Ons uitgangspunt is om zoveel mogelijk bomen te behouden. Dit is echter niet altijd mogelijk vanwege beperkte ruimte of de conditie van de boom. Om de conditie van de bomen te bepalen, hebben we onderzoek gedaan naar de vitaliteit en levensverwachting van de bomen. Hieruit bleek dat twee bomen ziek zijn en verwijderd moeten worden. Een derde boom kunnen we niet behouden vanwege de rioolwerkzaamheden. De locaties van deze drie bomen zijn:

  • Hoek aansluiting Leenderweg / Heideveldstraat
  • Nabij aansluiting Mimosalaan / Cydonialaan, ter hoogte van Mimosalaan 89
  • Hoek Prunellapad / Cydonialaan ter hoogte van de huidige drempel

Voor de eerste boom is een kapvergunning aangevraagd. De kapvergunning is in te zien op Overheid.nl. Dit is uitsluitend ter kennisgeving, bezwaar maken is niet mogelijk. De andere twee bomen worden niet gekapt voor de herinrichtingswerkzaamheden, maar vanuit oogpunt van beheer. Afdeling beheer verzorgt indien nodig de aanvraag van een kapvergunning.

De kap van de bomen compenseren we ruimschoots door het planten van twaalf nieuwe bomen. Negen in de Kornoeljelaan, één in het Nigellapad, één op de hoek Prunellapad / Cydonialaan en één aan de voorkant van basisschool De Regenboog.

Om de bomen een betere toekomst te geven, wordt rond om de stam van de bomen een groter groenvak gemaakt. Zo krijgt de boom meer water en wordt bestrating minder omhoog gedrukt door de boomwortels.

Parkeren

We hebben een parkeeronderzoek uitgevoerd in de wijk om de parkeerdrukte te bepalen. Hieruit blijkt dat, op de drukste momenten, slechts maximaal 92 van de 122 parkeerplaatsen bezet zijn. Daarom hebben wij besloten om het aantal parkeerplaatsen terug te brengen naar 103. Zo ontstaat er meer ruimte voor het vergroenen van de wijk.

Het verkeersbesluit is in te zien op Overheid.nl. Hier bestaat de mogelijkheid om bezwaar te maken tot 6 weken na publicatiedatum 9 oktober 2023.

Meer informatie over hoe De Nieuwe Erven eruit gaan zien, vind je in het definitief ontwerp in het pdf-bestand hieronder.

Dit document is niet volledig digitaal toegankelijk. Is het voor jou niet leesbaar of onvoldoende toegankelijk? Neem dan contact met ons op via het reactieformulier onderaan deze pagina.

Voorbeelden huidige en toekomstige situatie