Chat met ons

Startende ondernemer

Bijstand aan beginnende zelfstandigen is erop gericht de opbouw van een levensvatbaar bedrijf mogelijk te maken. Levensvatbaar betekent dat het bedrijf voldoende inkomsten oplevert om de kosten in het bedrijf te kunnen betalen en dat de zelfstandige in het eigen bestaan kan voorzien. Het vaste overige inkomen telt ook mee bij de beoordeling van de levensvatbaarheid. Natuurlijk moet ook een startende zelfstandige voldoen aan de eisen ten aanzien van de vergunningen, het urencriterium en de levensvatbaarheid. Het is niet de bedoeling dat er concurrentievervalsing optreedt door bijstandsverlening, dus beginnende zelfstandigen moeten zich houden aan de gebruikelijke voorschriften en tarieven in de branche.