Chat met ons

Beëindigende ondernemer

Is jouw bedrijf niet langer levensvatbaar? Dat wil zeggen dat je privé en zakelijk niet meer aan jouw betalingsverplichtingen kunt voldoen. Ben je door andere redenen niet meer in staat jouw bedrijf voort te zetten? Dan moet je jouw bedrijf beëindigen.

Gedurende de beëindigingsperiode kun je in aanmerking komen voor een Bbz-uitkering voor beëindigende ondernemer om in jouw levensonderhoud te kunnen voorzien. Het kan zijn dat er nog van alles moet gebeuren voordat je kunt stoppen. Denk daarbij aan verkoop van de voorraad of het afronden van een nog openstaande opdracht.

Voorwaarden om als beëindigende ondernemer in aanmerking te komen

  • Je moet jouw best doen om het bedrijf zo snel mogelijk te beëindigen (binnen 12 maanden. De maximale termijn voor de uitkering).
  • Zodra het bedrijf is uitgeschreven bij de Kamer van Koophandel moet je dit zo snel mogelijk doorgeven aan het Team Bbz . De uitkering zal dan direct worden beëindigd.
  • Indien er na de bedrijfsbeëindiging geen of onvoldoende inkomsten zijn, moet je al vóór de beëindiging van jouw bedrijf een Participatiewet of IOAZ-uitkering aanvragen.
     

Let op: 

  • Om voor een IOAZ- uitkering in aanmerking te kunnen komen, ben je zelfs verplicht om vóór de bedrijfsbeëindiging een aanvraag IOAZ in te dienen.
  • Zijn er voldoende inkomsten uit een andere bron - bijvoorbeeld van de partner - dan bestaat er geen recht op een Bbz-uitkering voor beëindigend ondernemer.