Gebiedsgericht Grondwaterbeheer Eindhoven-Centrum

De gemeenteraad van Eindhoven heeft op grond van artikel 55e, lid 1 Wet bodembescherming op 12 oktober 2021 vastgesteld:
 

  • het Gebiedsplan Gebiedsgericht Grondwaterbeheer Eindhoven-Centrum;
  • het Uitvoeringsplan Grondwatermonitoring Gebiedsgericht Grondwaterbeheer Eindhoven-Centrum;
  • de Bijdrageregeling Gebiedsgericht Grondwaterbeheer Eindhoven-Centrum.

Toelichting

Het Gebiedsplan Gebiedsgericht Grondwaterbeheer Eindhoven-Centrum (Gebiedsplan) biedt een kader voor de omgang met grondwaterverontreinigingen, waarmee de gewenste dynamische ontwikkelingen (o.a. stedelijke verdichting en energietransitie) in het centrumgebied van de stad meer ruimte krijgen en meer kosteneffectief uitgevoerd kunnen worden. Het Gebiedsplan geeft invulling aan het duurzaam beheer van het grondwater door het te beschermen, te benutten en te verbeteren.

Met het Uitvoeringsplan grondwatermonitoring Gebiedsgericht Grondwaterbeheer (Monitoringsplan) wordt de kwaliteit van het grondwater en oppervlaktewater periodiek gecontroleerd, zodat de doelstellingen van het Gebiedsplan ook daadwerkelijk worden gerealiseerd.

De Bijdrageregeling Gebiedsgericht Grondwaterbeheer Eindhoven-Centrum (Bijdrageregeling) maakt inzichtelijk op welke wijze en tegen welke (maximale) financiële bijdrage initiatiefnemers kunnen aansluiten bij de gebiedsgerichte aanpak. Gemeente gebruikt deze bijdragen voor het beheer van grondwater, zoals uitvoeren van controlemetingen (monitoring) en om de mogelijke negatieve effecten van de ontwikkeling op het grondwater op te vangen.

Meer informatie hierover in onderstaande documenten

Stel je vraag