Privacyverklaring

De gemeente Eindhoven verwerkt persoonsgegevens om haar wettelijke taken uit te voeren, informatie te verstrekken aan inwoners en bedrijven of om diensten te verlenen.

Als je belt met telefoonnummer 14040 of 040-238 6000 dan krijg je het Klantcontactcentrum (KCC) van de gemeente Eindhoven aan de lijn. Het KCC is het eerste aanspreekpunt voor al je gemeentelijke vragen.

Wanneer je toestemming geeft in het keuzemenu wordt je gesprek met de medewerker van het Klantcontactcentrum opgenomen voor trainings- en evaluatiedoeleinden. Zodra je wordt doorverbonden naar een andere afdeling of de verbinding verbroken wordt dan stopt de opname van het gesprek.

Het beeldmateriaal dat wij gebruiken bij communicatie-uitingen hebben als doel om ondersteunend te zijn aan de boodschap. Hiervoor gebruiken wij afwisselend sfeerbeelden en doelbewust geschoten foto's.

Gemeente Eindhoven is actief op diverse social media. We hebben onder meer accounts op Facebook, Twitter, Instagram, Youtube en LinkedIn. Via deze accounts kun je reageren op berichten die wij publiceren. Doel daarvan is om inwoners en geïnteresseerden op de hoogte te brengen van wat er speelt en ze voor meer informatie te leiden naar onze eigen website(s). De gemeente verzamelt geen persoonsgegevens via deze accounts. Wel gebruiken we generieke informatie, zoals het aantal reacties, onder meer om het bereik te analyseren en ons aanbod te verbeteren.

Cookies

Wij maken gebruik van cookies om onze website te analyseren en te verbeteren. De informatie die wij hiervoor verzamelen bestaat uit anonieme gegevens over het gebruik van onze website.

De gemeente Eindhoven zet videocamera’s in om in kaart te brengen hoe het verkeer doorstroomt op kruispunten die met verkeerslichten zijn geregeld. Op 30 kruispunten hangt een camera (situatie november 2019). De verwachting is dat er elk jaar bij gemiddeld 10 kruispunten een camera wordt toegevoegd.

Privacy in het kader van statistisch onderzoek

De gemeente verzamelt en gebruikt persoonsgegevens enkel voor een specifiek en duidelijk omschreven doel en gebruikt de persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verzameld of voor de (verenigbare) doelen waarvoor ze verder worden verwerkt, waaronder wetenschappelijk en historisch onderzoek, archivering in het algemeen belang en statistische doeleinden.
Indien er sprake is van het doen van statistisch en/of wetenschappelijk onderzoek worden jouw persoonsgegevens alleen verzamelt en gebruikt voor het onderzoek waaraan je meedoet. De uitkomsten van de onderzoeken zijn anoniem, waardoor we de privacy van deelnemers waarborgen. De resultaten van onze onderzoeken zijn nooit te herleiden tot individuele deelnemers en deze worden niet doorgegeven aan derden.

Of ben je op zoek naar