Specifieke privacyverklaring Camera's bij verkeerslichten

De sector Ruimtelijk Expertise zorgt voor het bevorderen van  doorstroming van verkeer  en het onderzoeken van de klachten over de werking van verkeerslichten. De Sector Ruimtelijk Expertise van de gemeente Eindhoven gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens. Hier lees je hoe de sector Ruimtelijk Expertise jouw gegevens beschermt. 

Wat is een persoonsgegeven?

Een persoonsgegeven is alle informatie over een persoon. Dit betekent dat de informatie direct over iemand gaat, of naar deze persoon verwijst.  

Welke persoonsgegevens verwerkt de sector Ruimtelijke Expertise bij verkeerscamera's bij verkeerslichten?

We verwerken in het kader van verkeerscamera's bij verkeerslichten alleen de gegevens die nodig zijn. Dit zijn:  

 • Kentekengegevens.


We verwerken deze persoonsgegevens door gebruik te maken van camera’s.

Grondslag

We verwerken persoonsgegevens als daar een grondslag voor is. De grondslag bij deze verwerking is een publiekrechtelijke taak. De sector Ruimtelijk Uitvoering heeft de taak om de klachten over de werking verkeerslichten te behandelen en de doorstroming van verkeer te verbeteren.

Doel

We verwerken de persoonsgegevens voor:

 • Het bevorderen van doorstroming van verkeer.
 • Het onderzoeken van klachten over de werking van verkeerslichten.  

Delen met derden

We delen geen persoonsgegevens met derden.

Welke maatregelen nemen wij voor de privacy van inwoners?

De sector Ruimtelijke Expertise weet dat camera’s de privacy van inwoners kunnen schenden. Daarom maken wij een goede afweging tussen het doel van de camera en jouw privacy. Hiervoor nemen wij de volgende maatregelen:

 • Er wordt alleen “live” meegekeken met de beelden. Dit gebeurt één keer per jaar, gedurende enkele uren en als er sprake is van klachten over de betreffende verkeerslichten.
 • Alleen een beperkt aantal medewerkers van de afdeling Verkeer, Milieu en Duurzaamheid heeft toegang tot de camerabeelden. Dit gebeurt via een veilige omgeving (zij gebruiken hiervoor een gebruikersnaam en wachtwoord).
 • De camerabeelden worden niet opgeslagen.

Rechten

Je hebt het recht om te weten welke persoonsgegevens de gemeente vastlegt en met wie zij die deelt. Wilt je ze inzien? Stuur dan een mail naar privacy@eindhoven.nl.

Daarnaast kunnen wij:

 • jouw persoonsgegevens veranderen, als je terecht aangeeft dat ze niet juist zijn;
 • jouw persoonsgegevens verwijderen (onder voorwaarden);
 • jouw persoonsgegevens verwijderen bij andere instanties, waarmee de gemeente bestanden deelt.

Je kunt alleen jouw eigen persoonsgegevens inzien, veranderen of verwijderen. Wij vragen je jezelf te identificeren. Je mag geen gegevens van andere personen inzien.

Contact

 • Heb je vragen na het lezen van deze verklaring? Neemt dan gerust contact op met privacy.rd@eindhoven.nl.
 • Heb je vragen over de wijze waarop de gemeente met je persoonsgegevens om gaat? Neem dan gerust contact op met privacy@eindhoven.nl.
 • Voor klachten over de wijze waarop de gemeente Eindhoven met jouw persoonsgegevens om gaat kun je contact op nemen met fg@eindhoven.nl of met de Autoriteit Persoonsgegevens. 

 

Off

Stel je vraag