Chat met ons

Specifieke privacyverklaring Behandelen klachten over bestuurder/ambtenaar

De sector Veiligheid, Juridische Zaken en Bestuur van de gemeente Eindhoven gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens. Hier lees je hoe de sector Veiligheid, Juridische Zaken en Bestuur jouw gegevens beschermt. 

Inhoudsopgave

Wat is een persoonsgegeven?

Een persoonsgegeven is alle informatie over een persoon. Dit betekent dat de informatie direct over iemand gaat, of naar deze persoon verwijst.

Welke persoonsgegevens verwerkt de sector Veiligheid, Juridische Zaken en Bestuur bij het behandelen van klachten over bestuurders/ambtenaren?

De sector Veiligheid, Juridische Zaken en Bestuur verwerkt alleen de gegevens die nodig zijn. Dit zijn:  

 • Naam
 • Adres
 • Woonplaats
 • Land
 • Postcode
 • Telefoonnummer (indien aangeleverd)
 • Email (indien aangeleverd)

 

Er wordt regelmatig ongevraagde informatie meegestuurd die niet altijd relevant is voor de behandeling van de klacht, zoals bijv. kentekengegevens, nationaliteit of gegevens over iemands seksuele geaardheid en gedrag. Deze worden wel standaard bij binnenkomst opgeslagen in Silverdocs, maar verder niet verwerkt of gedeeld.

De sector Veiligheid, Juridische Zaken en Bestuur verwerkt deze persoonsgegevens met eDOCS, Octopus en in MS Word:

 • Systeem eDOCS, van leverancier Unisys, is een documentmanagement systemen. Hierin worden archiefwaardige documenten beheerd en bewaard.
 • In Octopus, van leverancier Truelime, wordt het verloop van het proces van bezwaar en beroep vastgelegd.
 • Met MS Word van leverancier Microsoft, wordt alle correspondentie opgesteld.

Grondslag

De sector Veiligheid, Juridische Zaken en Bestuur verwerkt deze persoonsgegevens op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht (AWB).

Doel van het verwerken van persoonsgegevens

De sector Veiligheid, Juridische Zaken en Bestuur verwerkt de persoonsgegevens met als doel: “het behandelen van klachten over bestuurders en ambtenaren en anderen die onder de verantwoordelijkheid van een bestuursorgaan van de gemeente Eindhoven werken”.

Delen met derden

Afhankelijk van de inhoud van de klacht deelt de sector Veiligheid, Juridische Zaken en Bestuur de persoonsgegevens met de Ombudscommissie Eindhoven, WIJeindhoven, Cure of Politie Oost-Brabant.

Bewaren persoonsgegevens

De sector Veiligheid, Juridische Zaken en Bestuur bewaart de persoonsgegevens maximaal 5 jaar.

Rechten

Je hebt het recht om te weten welke persoonsgegevens de sector Veiligheid, Juridische Zaken en Bestuur vastlegt en met wie zij die deelt. Wil je ze inzien? Stuur dan een mail naar privacy@eindhoven.nl. Daarnaast kunnen wij:

 • jouw persoonsgegevens veranderen, als je terecht aangeeft dat ze niet juist zijn;
 • jouw persoonsgegevens verwijderen (onder voorwaarden);
 • jouw persoonsgegevens verwijderen bij andere instanties, waarmee de gemeente bestanden deelt.


Je kunt alleen je eigen persoonsgegevens inzien, veranderen of verwijderen. Wij vragen je om je te identificeren. Je mag geen gegevens van andere personen inzien.

Beveiliging en bescherming van gegevens

De sector Veiligheid, Juridische Zaken en Bestuur beveiligt de persoonsgegevens om misbruik en verlies te voorkomen.

Contact

Heeft je vragen na het lezen van deze verklaring? Neem dan gerust contact op met privacy.vjb@eindhoven.nl.

Off