Specifieke privacyverklaring Coördineren van zaken ter behandeling door Wijkrechtbank

Voor het Coördineren van zaken ter behandeling door de Wijkrechtbank gebruikt de sector Veiligheid, Juridische Zaken en Bestuur van de gemeente Eindhoven persoonsgegevens. We leggen graag uit hoe we dat doen.

Wat is een persoonsgegeven?

Een persoonsgegeven is alle informatie over een persoon. Dit betekent dat de informatie direct over iemand gaat of naar deze persoon verwijst.  

Welke persoonsgegevens gebruiken wij?

We verwerken bij het Coördineren van zaken ter behandeling door de Wijkrechtbank alleen de gegevens die nodig zijn. Dit kunnen zijn:  

 • Naam
 • Adres
 • Woonplaats
 • Postcode
 • Email
 • Telefoonnummer (06-nummer)
 • Geboortedatum, geboorteplaats
 • Verblijfsstatus
 • Problemen in de relatiesfeer
 • Geslacht
 • Rol van contactpersonen van de deelnemer aan de Wijkrechtbank
 • Gegevens over iemands financiële of economische situatie
 • Gegevens over gezondheid (bijvoorbeeld verslavingszorg)
 • Strafrechtelijke gegevens (o.a. informatie uit het uittreksel justitiële documentatie)

We verwerken deze persoonsgegevens met MS Outlook, MS Excel, MS Word.

Grondslag

Deze persoonsgegevens verwerken we op grond van (uitdrukkelijke) toestemming van de betrokkene (artikel 6 lid 1 sub a AVG, artikel 9 lid 2 sub a & artikel 22, lid 2, sub a UAVG, artikel 10 AVG & artikel 32 lid a UAVG).

Doel

We gebruiken de persoonsgegevens voor het coördineren/voorbereiden van zaken die de Rechtbank als administrateur van de desbetreffende zaak, bij de gemeente aanmeldt zodat deze ter zitting kunnen worden gebracht om behandeld te worden door de Wijkrechtbank.

Bron

We ontvangen de persoonsgegevens van deelnemers aan de Wijkrechtbank. Dit zijn:

 • de rechtbank Oost-Brabant
 • de gemeente Eindhoven (Sociaal Domein)
 • WIJeindhoven
 • de politie eenheid Oost-Brabant
 • het arrondissementsparket Oost-Brabant
 • de (jeugd)reclassering (reclassering Nederland, Leger des Heils: Jeugdbescherming & Reclassering, verslavingsreclassering ggz/Novadic Kentron)
 • de advocatuur (orde van advocaten Oost-Brabant)

Delen met derden

We delen persoonsgegevens met de rechtbank Oost-Brabant, voor de behandeling van een zaak door de Wijkrechtbank.

Bewaartermijn

We bewaren de persoonsgegevens maximaal 5 jaar na de laatste uitspraak van de Wijkrechtbank.

Beveiliging

Om de persoonsgegevens te beveiligen hebben we maatregelen getroffen conform artikel 32 AVG.

Rechten

Je hebt het recht om te weten welke persoonsgegevens we vastleggen en met wie wij deze delen. Wil je ze inzien? Stuur dan een mail naar privacy@eindhoven.nl

Daarnaast kunnen wij:

 • je persoonsgegevens veranderen, als je terecht aangeeft dat ze niet juist zijn;
 • je persoonsgegevens verwijderen (onder voorwaarden);

Je kunt alleen je eigen persoonsgegevens inzien, veranderen of verwijderen. Wij vragen je jezelf te identificeren. Je mag geen gegevens van andere personen inzien.

Je andere privacy rechten kun je terug vinden op Privacy | Gemeente Eindhoven.

Contact

Heb je vragen na het lezen van deze verklaring? Of heb je vragen over de wijze waarop de gemeente met je persoonsgegevens om gaat? Neem dan gerust contact op met ons via privacy@eindhoven.nl.

Heb je vragen over de toepassing en de naleving van de privacywetgeving? Of heb je een klacht over de wijze waarop de gemeente Eindhoven met je persoonsgegevens omgaat? Neem dan gerust contact op met de Functionaris Gegevensbescherming via fg@eindhoven.nl.

Ben je niet tevreden over de manier waarop je verzoek of klacht is afgehandeld? Dan kun je hierover een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Off

Stel je vraag