Specifieke privacyverklaring Meldingen 'Meld Misdaad Anoniem (MMA)'

De sector Veiligheid, Juridische Zaken en Bestuur van de gemeente Eindhoven gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens. Hier lees je hoe de sector Veiligheid, Juridische Zaken en Bestuur jouw gegevens beschermt bij de verwerking van meldingen 'Meld Misdaad Anoniem (MMA)'.

Wat is een persoonsgegeven?

Een persoonsgegeven is alle informatie over een persoon. Dit betekent dat de informatie direct over iemand gaat, of naar deze persoon verwijst.  

Welke persoonsgegevens verwerkt de sector Veiligheid, Juridische Zaken en Bestuur bij meldingen 'Meld Misdaad Anoniem (MMA)'?

De sector Veiligheid, Juridische Zaken en Bestuur verwerkt alleen de gegevens die nodig zijn. Dit zijn:  

 • Naam
 • Adres
 • Woonplaats
 • Land
 • Postcode
 • Telefoonnummer
 • Geslacht
 • Gegevens over iemands financiële of economische situatie
 • Kentekengegevens


Bij een beperkt aantal meldingen wordt onderstaande informatie aangeleverd in de melding:

 • Ras, etniciteit of nationaliteit
 • Gegevens over iemands seksuele geaardheid en gedrag


De sector Veiligheid, Juridische Zaken en Bestuur verwerkt deze persoonsgegevens met Topdesk en MS Excel.

Grondslag

De sector Veiligheid, Juridische Zaken en Bestuur verwerkt deze persoonsgegevens op grond van een publiekrechtelijke taak.

Doel van het verwerken van persoonsgegevens

De sector Veiligheid, Juridische Zaken en Bestuur verwerkt de persoonsgegevens met als doel: het ontvangen van MMA relevante signalen over criminaliteit en fraude in de gemeente Eindhoven. De samenwerking vergroot de informatiepositie van de gemeente en versterkt hiermee de integrale aanpak van ondermijnende criminaliteit. Om de bestuurlijke aanpak van criminaliteit door gemeenten vorm te geven is een goede informatiepositie nodig. MMA meldingen leveren hieraan een bijdrage.

Delen met derden

De sector Veiligheid, Juridische Zaken en Bestuur deelt geen persoonsgegevens met derden.

Bewaren persoonsgegevens

De sector Veiligheid, Juridische Zaken en Bestuur bewaart de persoonsgegevens maximaal 2 jaar, daarna worden de meldingen verwijderd. 
Eventueel door de anonieme melder aangeleverde bijzondere persoonsgegevens worden na behandeling van de melding geanonimiseerd en voor maximaal 2 jaar opgeslagen.

Rechten

Kijk voor je privacyrechten op de pagina Privacy onder “Wat zijn mijn privacyrechten?”

Beveiliging en bescherming van gegevens

De sector Veiligheid, Juridische Zaken en Bestuur  beveiligt de persoonsgegevens om misbruik en verlies te voorkomen.

Contact

Heb je vragen na het lezen van deze verklaring? Neemt dan gerust contact op met privacy.vjb@eindhoven.nl.

Off

Stel je vraag