Specifieke privacyverklaring Holland Expat Center South

Voor de dienstverlening van Holland Expat Center South aan werkgevers en internationale werknemers verwerkt de gemeente Eindhoven persoonsgegevens. We leggen graag uit hoe we dat doen.

Wat is een persoonsgegeven?

Een persoonsgegeven is alle informatie over een persoon. Dit betekent dat de informatie direct over iemand gaat, of naar deze persoon verwijst.  

Persoonsgegevens

We verwerken in het kader van de dienstverlening van HECS aan werkgevers en internationale werknemers  alleen de gegevens die nodig zijn. Dit zijn:  

 • Naam
 • Adres
 • Woonplaats
 • Woonland
 • Postcode
 • Email
 • Geboortedatum of leeftijd
 • Burgerlijke staat (gezinssituatie)
 • Geslacht
 • Telefoonnummer
 • Nationaliteit
 • BSN-nummer
 • V-nummer


We verwerken deze persoonsgegevens met Microsoft Dynamics CRM.

Grondslag

Deze persoonsgegevens verwerken we op grond van de wet BRP.

Doel

We verwerken de persoonsgegevens met als doel: het faciliteren van werkgevers bij het in dienst nemen van internationale werknemers van binnen- en buiten de Europese Unie. De gemeente Eindhoven wil dit proces zo gemakkelijk mogelijk maken voor zowel de werkgevers als de internationale werknemers en hun gezinnen. Hiertoe wordt een gecombineerde afspraak ingepland voor inschrijving in de BRP van de gemeente en het verkrijgen van de verblijfs- en werkvergunning bij de IND. Op deze manier worden werkgever en internationale werknemer gefaciliteerd in een zo soepel mogelijke afhandeling van deze formaliteiten.

Delen met derden

We delen persoonsgegevens met bepaalde derden om onze dienstverlening aan de betrokkenen mogelijk te maken. Met deze derden zijn (verwerkers)overeenkomsten afgesloten, zodat de gegevens afdoende beveiligd worden.

Bewaartermijn

We bewaren de persoonsgegevens één jaar na inschrijving.

Rechten

Je hebt het recht om te weten welke persoonsgegevens de gemeente vastlegt en met wie zij die deelt. Wil je ze inzien? Stuur dan een mail naar privacy@eindhoven.nl
Daarnaast kunnen wij: 

 • jouw persoonsgegevens veranderen, als je terecht aangeeft dat ze niet juist zijn;
 • jouw persoonsgegevens verwijderen (onder voorwaarden);
 • jouw persoonsgegevens verwijderen bij andere instanties, waarmee de gemeente bestanden deelt. 

Je kunt alleen jouw eigen persoonsgegevens inzien, veranderen of verwijderen. Wij vragen je jezelf te identificeren. Je mag geen gegevens van andere personen inzien. 

Contact

Heb je vragen na het lezen van deze verklaring? Neemt dan gerust contact op met privacy.ec@eindhoven.nl.

Heb je vragen over de wijze waarop de gemeente met je persoonsgegevens om gaat? Neem dan gerust contact op met privacy@eindhoven.nl.

Voor klachten over de wijze waarop de gemeente Eindhoven met je persoonsgegevens om gaat kun je contact op nemen met fg@eindhoven.nl of met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Off

Stel je vraag