Specifieke privacyverklaring Klantcontactcentrum

De sector publiekscontacten van de gemeente Eindhoven heeft een taak om telefonische dienst te verlenen aan de burgers. Hierbij verzamelt sector publiekscontacten verschillende categorieën persoonsgegevens van personen die contact opnemen.

De sector publiekscontacten van de gemeente Eindhoven gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens. Hier lees je hoe de sector publiekscontacten jouw gegevens beschermt. 

Wat is een persoonsgegeven?

Een persoonsgegeven is alle informatie over een persoon. Dit betekent dat de informatie direct over iemand gaat, of naar deze persoon verwijst.

 

Welke persoonsgegevens verwerkt de sector Publiekscontacten bij het Klantcontactcentrum?

De sector Publiekscontacten verwerkt alleen de gegevens die nodig zijn. Dit zijn:

 • Naam
 • Adres
 • Woonplaats
 • Land
 • Postcode
 • Telefoonnummer
 • Geslacht
 • Leeftijd of geboortedatum
 • Burgerlijke staat
 • Geslacht
 • Verhuizing
 • Terugbel notitie
 • Persoonlijke hulpvragen van inwoners
 • BSN


De sector Publiekscontacten verwerkt persoonsgegevens geheel of gedeeltelijk geautomatiseerd (automatisch). Persoonsgegevens komen uit Basis registratie personen, gegevens over aanvragen en verhuismeldingen komen uit het zaaksysteem. De medewerkers van klantcontacten zoeken de gegevens op en verwerken deze in terugbel-notities.

Grondslag

We verwerken persoonsgegevens als daarvoor een grondslag is. De sectorpubliek contacten heeft de taak om de gerechtvaardigde belangen van de burgers en de gemeente te behartigen. Dus de grondslag van deze verwerking is het behartigen van gerechtvaardigde belangen van de burger of de gemeente artikel 6, eerste lid, aanhef en onder f, AVG). De grondslag voor verwerking van BSN nummer is gelegen in het artikel 10 van de Wet Algemene bepalingen Burgerservicenummer. Alleen bij specifieke vragen die betrekking hebben op de persoonlijke situatie wordt het BSN gevraagd om een persoon op te zoeken in de applicatie.

Doel

We verwerken de persoonsgegevens om de (telefonische) dienstverlening van het KCC te organiseren, registreren en te analyseren. Daarnaast verwerken wij de gegevens om de dienstverlening van KCC te verbeteren. Hierbij kun je denken aan bijvoorbeeld het snel op kunnen zoeken van een burger om een brief te kunnen versturen of bv. een terugbelnotitie te maken.

 

Delen met derden

De sector publiekscontacten deelt bij deze verwerking geen persoonsgegevens met externe partijen buiten de gemeente.

Bewaartermijn

We bewaren persoonsgegevens zolang het noodzakelijk om omschreven doeleinden te bereiken of zoals bepaald is in de Archiefwet. Dus we bewaren jouw gegevens voor 13 maanden. Deze termijn is noodzakelijk om de omschreven doeleinden te bereiken. Na 13 maanden verwijderen wij jouw persoonsgegevens.

Rechten

Je hebt het recht om te weten welke persoonsgegevens de gemeente vastlegt en met wie zij die deelt. Wil je ze inzien? Stuur dan een mail naar privacy@eindhoven.nl.

Daarnaast kunnen wij:

 • jouw persoonsgegevens veranderen, als je terecht aangeeft dat ze niet juist zijn;
 • jouw persoonsgegevens verwijderen (onder voorwaarden);
 • jouw persoonsgegevens verwijderen bij andere instanties, waarmee de gemeente bestanden deelt.

J kunt alleen jouw eigen persoonsgegevens inzien, veranderen of verwijderen. Wij vragen je jezelf te identificeren. Je mag geen gegevens van andere personen inzien.

Contact

 • Heb je vragen na het lezen van deze verklaring? Neemt dan gerust contact op met privacy.sd@eindhoven.nl.
 • Heb je vragen over de wijze waarop de gemeente met je persoonsgegevens om gaat? Neem dan gerust contact op met privacy@eindhoven.nl.
 • Voor klachten over de wijze waarop de gemeente Eindhoven met je persoonsgegevens om gaat kun je contact op nemen met fg@eindhoven.nl of met de Autoriteit Persoonsgegevens. 
Off

Stel je vraag