Chat met ons

Stand van zaken woningbouw op digitale Woningbouwkaart

Gemeente Eindhoven heeft een publieke digitale Woningbouwkaart waarop te zien is hoe het staat met de woningbouwprojecten in de stad. Eindhoven groeit hard en er zijn veel extra woningen nodig. Daarom wordt er de komende jaren veel gebouwd. Er zijn 40.000 extra woningen nodig tot 2040 en meer dan de helft daarvan willen we al voor 2030 opleveren.

Wethouder Mieke Verhees is blij met de Woningbouwkaart: "In Eindhoven bouwen we door en dat laat deze kaart heel transparant zien. Dat is belangrijk, want de woningbouwopgave is enorm. Met deze tool geven we iedereen een actueel inzicht in alle woningbouwprojecten."

Interactieve kaart

De Woningbouwkaart is interactief. Door in te zoomen op de plattegrond van de stad is te zien welke projecten in studie zijn, wat in voorbereiding is (fase van ontwerpplan tot en met verleende vergunning) of in aanbouw. Bij elk project is te zien hoeveel woningen er gebouwd worden en om welk type woningen het gaat. Ook is te zien of het huur- of koopwoningen zijn, in welke prijsklasse ze vallen en wie de ontwikkelaar is.

Dashboard

Naast de Woningbouwkaart staat op eindhoven.nl/woningbouwkaart ook een dashboard met aanvullende informatie. Het dashboard geeft een totaalbeeld van alle projecten die momenteel tot de planvoorraad in gemeente Eindhoven behoren. Daarbij kunnen selecties worden gemaakt naar gebieden, opleverjaren, prijscategorieën, etc.

Het dashboard bevat alle geplande projecten die in studie, voorbereiding en aanbouw zijn, plus de woningen die in het lopende jaar gereed zijn gekomen. Daarnaast bevat het dashboard ook de projecten die nog niet zichtbaar zijn op de interactieve kaart. Het gaat hierbij om potentiële projecten, waarvan nog weinig concrete informatie beschikbaar is. Dit is de reden dat er in het dashboard meer woningen staan dan de optelsom van het aantal woningen op de interactieve kaart of de datapagina.

Eindhoven bouwt door

De bouwopgave is groot en de omstandigheden in de bouw zitten niet mee. Daarom zet de gemeente met het programma ‘Eindhoven Bouwt Door’ volop in op samenwerking met woningcorporaties en marktpartijen om ervoor te zorgen dat projecten kunnen doorgaan en kansen worden benut. Op projectniveau wordt daarvoor maatwerk toegepast. Projecten als TAC, de Victoriatoren en District E hebben hierdoor een steun in de rug gekregen.

De Woningbouwkaart is ontwikkeld met de Versnellingstafel Woningbouw, de partners in de stad waarmee we samen de woningbouwopgave realiseren. Deze steeds intensievere samenwerking leidt tot steeds meer en betere resultaten.