Gemeente Eindhoven

1 - 10 van 332
  1. Heb je hulpmiddelen en/of ondersteuning nodig, omdat je bepaalde dingen niet meer alleen kan? Bijvoorbeeld door een beperking of door…
  2. Heb je geldzorgen? Je bent niet de enige. We zien dat heel veel inwoners geldzorgen hebben. Op deze pagina lees je hoe we je samen met…
  3. Mantelzorgers zorgen langdurig en onbetaald voor iemand in hun directe omgeving. De gemeente ondersteunt mantelzorgers op diverse…
  4. Zorgfraude is: op een oneerlijke manier voordeel halen uit de Nederlandse gezondheidszorg, door mensen die zorg vragen, zorgverleners…
  5. Wie betaalt voor de zorg, wat betaal je zelf en hoe is de zorg georganiseerd?
  6. Heb je een laag inkomen en voldoe je aan de andere voorwaarden? Dan kun je net als ruim 11.000 andere inwoners de collectieve…
  7. De gemeente Eindhoven zorgt ervoor dat de mensen (voornamelijk kinderen) zwemvaardig worden. Op deze manier kunnen ze zich reden van…
  8. Zit je mentaal in de knel of maak je je zorgen om iemand anders? Merk je bijvoorbeeld dat iemand in je buurt de grip op zijn of haar…
  9. Heb je zorg of ondersteuning nodig vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) of de Jeugdwet? Neem dan contact…
  10. Ben je actief als vrijwilliger of mantelzorger in Eindhoven? Dan ben je voor de activiteiten die je als vrijwilliger of mantelzorger…

Stel je vraag