Gemeente Eindhoven

1 - 10 van 326
  1. Wie betaalt voor de zorg, wat betaal je zelf en hoe is de zorg georganiseerd?
  2. Heb je zorg of ondersteuning nodig vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) of de Jeugdwet? Neem dan contact…
  3. Heb je hulpmiddelen en/of ondersteuning nodig, omdat je bepaalde dingen niet meer alleen kan? Bijvoorbeeld door een beperking of door…
  4. Mantelzorgers zorgen langdurig en onbetaald voor iemand in hun directe omgeving. De gemeente ondersteunt mantelzorgers op diverse…
  5. Zorgfraude is: op een oneerlijke manier voordeel halen uit de Nederlandse gezondheidszorg, door mensen die zorg vragen, zorgverleners…
  6. Heb je een laag inkomen en voldoe je aan de andere voorwaarden? Dan kun je net als de ruim 11.000 huidige gebruikers de collectieve…
  7. Heb je geldzorgen? Je bent niet de enige. We zien dat heel veel inwoners geldzorgen hebben. Op deze pagina lees je hoe we je samen met…
  8. De gemeente Eindhoven zorgt ervoor dat de mensen (voornamelijk kinderen) zwemvaardig worden. Op deze manier kunnen ze zich reden van…
  9. De gemeente Eindhoven gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens. Hier leest u hoe de gemeente uw gegevens beschermt. 
  10. Maak jij je zorgen om iemand met verward of onbegrepen gedrag? Merk je dat iemand in je buurt de grip op zijn of haar leven…

Stel je vraag