Chat met ons

Specifieke privacyverklaring Verzorgen van zwemlessen

De gemeente Eindhoven zorgt ervoor dat de mensen (voornamelijk kinderen) zwemvaardig worden. Op deze manier kunnen ze zich reden van verdrinkingsdood. Daarvoor biedt de gemeente zwemlessen aan. De sector Ruimtelijke Uitvoering van de gemeente Eindhoven gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens. Hier lees je hoe de sector Ruimtelijke Uitvoering jouw gegevens beschermt.

Wat is een persoonsgegeven?

Een persoonsgegeven is alle informatie over een persoon. Dit betekent dat de informatie direct over iemand gaat, of naar deze persoon verwijst.

Welke persoonsgegevens verwerkt de sector Ruimtelijke Uitvoering bij het verzorgen van zwemlessen?

De sector Ruimtelijke Uitvoering verwerkt alleen de gegevens die nodig zijn. Dit zijn:  

 • Naam, adres, postcode, woonplaats en land;
 • Telefoonnummer;
 • Emailadres;
 • Geboortedatum;
 • Geslacht;
 • De vorderingen van de leerling op het gebied van zwemles conform de Nationale Norm Zwemveiligheid;
 • Eventuele gezondheidsgegevens die van invloed kunnen zijn bij het verzorgen van zwemlessen.
   

We verwerken deze persoonsgegevens met  het systeem Recreatex.

Grondslag

We verwerken persoonsgegevens als daar een grondslag voor is. Bij deze verwerking is de grondslag de overeenkomst Artikel 6 lid 1 onder b AVG. Als jij bepaalt dat je zwemlessen bij de gemeente wil hebben, dan wordt een overeenkomst met je afgesloten.

Doel

We verwerken de persoonsgegevens met als doel de leerling op een veilige manier zwemles te geven zodat de leerling zwemvaardig wordt.

Delen met derden

De sector Ruimtelijke Uitvoering deelt de persoonsgegevens met de Gantner Group voor het uitvoeren van een overeenkomst.

Bewaartermijn

We bewaren de persoonsgegevens zolang het noodzakelijk is  voor het bereiken van het doel. De sector Ruimtelijke Uitvoering bewaart de persoonsgegevens nog 1 jaar nadat je jouw digitale account deactiveert. Binnen dit jaar is het nog mogelijk om je digitale account weer te activeren. Na dit jaar is het niet langer mogelijk je digitale account te activeren. Wij bewaren jouw gegevens na dit eerste jaar nog 5 jaar. Daarna worden jouw persoonsgegevens geanonimiseerd/verwijderd.

Rechten

Je hebt het recht om te weten welke persoonsgegevens de sector Ruimtelijke Uitvoering vastlegt en met wie zij die deelt. Wil je ze inzien? Stuur dan een mail naar privacy@eindhoven.nl.
Daarnaast kunnen wij:

 • jouw persoonsgegevens veranderen, als je terecht aangeeft dat ze niet juist zijn;
 • jouw persoonsgegevens verwijderen (onder voorwaarden);
 • jouw persoonsgegevens verwijderen bij andere instanties, waarmee de gemeente bestanden deelt.


Je kunt alleen jouw eigen persoonsgegevens inzien, veranderen of verwijderen. Wij vragen je jezelf te identificeren. Je mag geen gegevens van andere personen inzien.

Contact

 • Heb je vragen na het lezen van deze verklaring? Neemt dan gerust contact op met privacy.rd@eindhoven.nl.
 • Heb je vragen over de wijze waarop de gemeente metjo uw persoonsgegevens om gaat? Neem dan gerust contact op met privacy@eindhoven.nl
 • Voor klachten over de wijze waarop de gemeente Eindhoven met jouw persoonsgegevens om gaat kun je contact op nemen met fg@eindhoven.nl of met de Autoriteit Persoonsgegevens. 

 

Off