Zorgfraude melden

Zorgfraude is: op een oneerlijke manier voordeel halen uit de Nederlandse gezondheidszorg, door mensen die zorg vragen, zorgverleners of budgethouders. Bijvoorbeeld wanneer zorg niet geleverd, maar wél gedeclareerd wordt. Ken je iemand die fraudeert, of heb je een vermoeden? Meld dit online.

Stap voor stap

  1. Meld (een vermoeden van) zorgfraude online.
  2. We bekijken jouw melding.
  3. Zo nodig starten we een onderzoek.

Stel je vraag