Hulp bij geldzorgen

Heb je geldzorgen? Je bent niet de enige. We zien dat heel veel inwoners geldzorgen hebben. Op deze pagina lees je hoe we je samen met partners in de stad kunnen helpen.

Zorgen hebben over geld kan iedereen overkomen. Bijvoorbeeld als je je baan bent verloren of als ondernemer minder inkomen hebt. Veel inwoners raken door alle rekeningen, toeslagen en abonnementen het overzicht over hun financiën kwijt en komen zo steeds verder in de problemen.

Hulp bij geldzorgen

Meer informatie over hulp bij geldzorgen

Het Bouwdepot: een steun voor kwetsbare jongeren

Samen met de stichting Het Bouwdepot zet de gemeente Eindhoven zich in voor kwetsbare jongeren. Het Bouwdepot in Eindhoven begeleidt de kwetsbare jongeren bij het voorkomen van schulden en dakloosheid. Het gaat om een groep van ongeveer 30 jongeren, tussen de 18 en 21 jaar waarvan de ouders niet in staat zijn hulp en/of steun te bieden. 

De jongeren krijgen financiële steun en hulp bij het opstellen van persoonlijke doelen en afsprakenJe kunt je niet zelf aanmelden voor het Bouwdepot. De deelnemende jongeren worden aangemeld via hulpverleningsinstanties Kijk voor meer informatie op de website van de stichting Het Bouwdepot.

Beelddepot

Onderdeel van het Bouwdepot is het Beelddepot. Dit doet onderzoek naar stigma’s in de media. De negatieve beeldvorming rond dak- en thuisloosheid in Nederland heeft negatieve gevolgen. Het beïnvloedt de publieke opinie en het beleid rondom een groeiende groep mensen. Mensen die kampen met een woonprobleem of gebrek aan een fijne thuissituatie. Ook hebben deze beelden kwalijke gevolgen voor het zelfbeeld van jonge mensen. Daarom heeft Beelddepot een beeldbank opgericht met realistische beelden van hedendaagse dakloze jongeren.

De gemeente heeft het Beelddepot ingestuurd voor GemeenteDelers. Dit is een landelijke ‘competitie’ van de Vereniging van Nederlandse gemeenten (VNG) om inspirerende lokale initiatieven landelijk onder de aandacht te brengen. 

Stel je vraag