Inkomensondersteuning

De gemeente heeft verschillende financiële regelingen die speciaal bedoeld zijn voor mensen met een laag inkomen. Denk dan aan een inkomen uit een uitkering, betaalde baan of een eigen bedrijf. Je ziet hier welke regelingen er zijn. Bekijk of je recht hebt op (meer) toeslagen om jouw inkomen aan te vullen. Kijk voor de landelijke regelingen op berekenuwrecht.nl en voor de gemeentelijke regelingen op berekenuwrechtplus.nl

Meedoenbijdrage

Wil je gebruik maken van gratis reizen met de bus, een voordelig bibliotheekabonnement of voordelig zwemmen, vraag dan de Meedoenbijdrage aan.

Sport & Cultuur

Sporten of een creatieve hobby als schilderen, theater of beeldende kunst, hebben een positief effect op je gezondheid. Als je een laag inkomen hebt (tot 120% van de bijstandsnorm) kun je voor sport en cultuur een financiële bijdrage krijgen via het Volwassenenfonds Sport & Cultuur. 
Ga naar volwassenenfonds.nl/eindhoven. Hier vind je naast intermediairs ook de spelregels van de gemeente. Kies een intermediair en neem contact op.

Stel je vraag