Over het project

Het college heeft eind 2018 een besluit genomen om een directe fietsverbinding aan te leggen tussen De Run in Veldhoven en de High TechCampus Eindhoven (HTCE). Het doel is om de route waar nu ook al veel wordt gefietst, aantrekkelijker, veiliger en comfortabeler te maken zodat mensen sneller de fiets pakken. Iedereen kan van deze fietsverbinding gebruik maken, bijvoorbeeld op weg naar school, werk of tijdens een recreatieve fietstocht. 

Van 2020 tot 2021 is gesproken met bewoners uit de wijken Ooievaarsnest en Hanevoet en heeft het proces met de klankbordgroep plaatsgevonden. Op deze pagina is hier meer informatie over te vinden.

Klankbordgroep van start 

De fietsverbinding is opnieuw in samenspraak gebracht door het instellen van een klankbordgroep. De klankbordgroep bestond uit 6 bewoners van Ooievaarsnest, 6 bewoners van Hanevoet, vertegenwoordiging vanuit Buurtplatform Bennekel Belang, de directrice van Helicon, vertegenwoordiging van de fietsersbond en Trefpunt Groen en een frequente gebruiker van het gebied. Het doel van de eerste klankbordgroep-bijeenkomst was om deelnemers te informeren over het gehele proces. Daarnaast erkende de gemeente dat dit het moment was om samen een nieuwe start te maken waarin gebouwd kan worden aan een constructieve samenwerking en vertrouwen gericht op de toekomst. 

Uitgangspunten 

Uitgangspunt was dat de fietsverbinding start bij de viaduct A2/N2 (Ulenpas) en eindigt bij de noord poort van de HTCE. De vraag aan de klankbordgroep was om na te denken over een voorkeurstracé en de inrichting daarvan. Verkeersveiligheid stond centraal, bij iedere oplossing, zowel voor de gebruikers van de fietsverbinding als voor bewoners, recreanten en andere gebruikers van het gebied. Ook het beschermen van aanwezige waarden zoals flora en fauna was een belangrijk uitgangspunt. 

Zes routes

Uit de tweede digitale bijeenkomst van de klankbordgroep over de fietsroute De Run - HTCE is een kaart met de zes te beoordelen routes ontstaan. Alle reacties van de omgeving op deze zes routes zijn terug te vinden op deze kaart. De analyse van deze inventarisatie is te vinden bij het verslag van de tweede bijeenkomst.

Het onderzoeksgebied van Fietsroute De Run - HTCe

Kaartweergave van het gebied van de fietsroute

Criteria

Tijdens de derde bijeenkomst zijn criteria besproken met de klankbordgroep. In het verslag van de derde bijeenkomst kun je de criteria lezen, inclusief de oorspronkelijke toelichting en de aanvullingen van de klankbordgroep. Je ziet hierin dat we zowel vanuit verschillende aspecten (veiligheid, comfort, directheid, ecologie) als vanuit verschillende perspectieven (fietser, wandelaar, buurtbewoner) naar de routes hebben gekeken.

Routes samen beoordelen 

De projectgroep heeft in de vierde bijeenkomst per route een mogelijk ontwerp gepresenteerd. Hierbij zijn de criteria, die in de vorige klankbordgroep-bijeenkomst zijn vastgesteld, gebruikt om de routes te bespreken en te vergelijken met elkaar. Op basis hiervan werd een eerste schifting gemaakt tussen kansrijke en minder kansrijke tracés. Hieronder vind je de drie routes die de klankbordgroep het meest kansrijk heeft geschat:

Bekijk ook de visualisaties op de pagina "Meer informatie over de fietsroute".

Extra onderzoeken door onafhankelijk adviesbureau

De schetsontwerpen van de drie routes zijn door twee onafhankelijke adviesbureaus getoetst op de verkeersveiligheid en flora en fauna. Tijdens de 6e bijeenkomst met de klankbordgroep zijn de resultaten van deze onderzoeken besproken. Bekijk hieronder de resultaten van deze onderzoeken:

Kaartweergave van het gebied van de fietsroute

Eindresultaat

In de zesde bijeenkomst met de klankbordgroep hebben we de voorkeur van de leden van de klankbordgroep ten aanzien van de overgebleven routes gepeild. De bevindingen van de klankbordgroep zijn opgenomen in het advies aan het college van burgemeester en wethouders. We hebben alle reacties verzameld, voor en tegen. Deze zijn integraal als bijlage in het advies aan het college van B&W gekomen. Zo heeft het college van B&W een goed beeld van alle reacties en afwegingen gekregen.

Klankbordgroep 5: 29 september

Op locatie keuzes in ontwerp en consequenties toelichten – geen verslag beschikbaar.

Klankbordgroep 6: 24 november

De presentatie en het verslag van deze bijeenkomst vind je hieronder.

Brief aan de klankbordgroep: 22 december

Stel je vraag