Verslag bijeenkomst 2 klankbordgroep Fietsroute De Run-HTCE

Op woensdagavond 26 mei was de tweede digitale bijeenkomst van de klankbordgroep over de fietsroute De Run - HTCE. Alle 17 deelnemers waren digitaal aanwezig. Dit document is een weergave van de klankbordgroep-bijeenkomst die op 26 mei plaatsvond.

Toelichting op het proces:

Doel van de bijeenkomst op 26 mei was om inzicht te krijgen in de mogelijke tracés, inclusief een eerste beeld van kansen en bedreigingen. Na de klankbordgroep kan de omgeving reageren op de zes overgebleven tracés.

Dit verslag is dus een weergave van hetgeen er tijdens de tweede klankbordgroep-bijeenkomst is besproken en geen compleet overzicht van de voor- en nadelen van de verschillende tracés. In de volgende bijeenkomsten gaan we dieper op de inhoud in.

Ingebrachte routes

Conclusie

Routes Noord

  • Route Noord A is mogelijk kansrijk en wordt derhalve voorgesteld om mee te nemen als een te beoordelen route. Hierbij wordt wel de kanttekening gemaakt dat routes in het middengebied en in het zuidelijk natuurgebied waarschijnlijk kansrijker zijn dan route Noord A.
  • Route Noord B wordt niet als kansrijk gezien en valt daarmee af als te beoordelen route.
  • Met het afvallen van route Noord B valt ook de doorsteek tussen Noord A en Noord B als te beoordelen schakel in de fietsroute af.

 

Routes Midden

  • Route Midden A wordt voorgesteld om te onderzoeken.
  • Route Midden B  is geen beter alternatief voor routes A of C en valt daarom af.
  • Route Midden C is de meest veilige en logische route maar ook een route die op weerstand stuit bij bewoners Ulenpas/Hunenborg. In route Midden C is een variatie mogelijk door langs het hondenuitlaat-terrein te gaan (route midden D).
  • Route Midden E heeft geen draagvlak bij bewoners en wordt door geen deelnemers als te onderzoeken route benoemd. Deze valt daarom af.  

 

Routes Zuid

  • Route Zuid A, B en C worden alle drie meegenomen als te onderzoeken routes.

 

Hoe nu verder?

De zes te beoordelen routes worden door Royal HaskoningDHV in een kaart verwerkt. Deze kaart wordt donderdag 3 juni op de website geplaatst. Vervolgens kunnen alle bewoners gedurende één week op een specifieke plek op de routes een opmerking plaatsen. De bewoners worden hierover via de email lijst geïnformeerd. De leden van de klankbordgroep kunnen hier ook nog aanvullende opmerkingen plaatsen. Uiteindelijk worden alle reacties, van de bewoners op de kaart en van de klankbordgroep uit de tweede bijeenkomst, samengevoegd. De analyse van de reacties en terugkerende thema’s worden in de derde bijeenkomst van de klankbordgroep gepresenteerd. Dan gaan we samen aan de slag om te bepalen op welke thema’s we de routes gaan beoordelen en hoe zwaar elk thema weegt. Ter voorbereiding op de volgende bijeenkomst kunnen de klankbordgroep-leden alvast nadenken over welke thema’s belangrijk zijn en hoe zwaar deze moeten wegen.