Kinderopvangbijdrage

Stap voor stap

  1. Print het aanvraagformulier en vul het in.
  2. Stuur het ondertekende formulier met alle bijlagen aan ons op.
  3. Binnen 8 weken krijg je bericht of je wel of niet in aanmerking komt.
  4. Kom je in aanmerking voor de bijdrage? Dan ontvang je deze maandelijks.

Kinderopvangkosten moeten geen belemmering zijn om te werken, een re-integratietraject te volgen, naar school te gaan of te studeren. Met de Kinderopvangbijdrage willen we ouders met een laag inkomen daarom extra tegemoetkomen in de kosten van kinderopvang.

Let op: de Kinderopvangbijdrage kan worden aangevraagd naast de kinderopvangtoeslag. Deze toeslag vraag je aan bij de Belastingdienst.