Verklaring van huwelijksbevoegdheid

Met dit formulier vraag je een verklaring van huwelijksbevoegdheid aan. Dat is een internationaal document waarin staat dat jullie volgens de Nederlandse wet met elkaar mogen trouwen. Lees op de pagina Trouwen in het buitenland of jullie deze verklaring nodig hebben.

Privacyverklaring

De gemeente Eindhoven verwerkt persoonsgegevens om haar wettelijke taken uit te voeren, informatie te verstrekken aan inwoners en bedrijven of om diensten te verlenen: Privacyverklaring.

  • 1 Huidige: Begin
  • 2 Persoonsgegevens
  • 3 Voorbeeldweergave
  • 4 Voltooid
Heb je de Nederlandse nationaliteit?
Je kunt alleen een verklaring van huwelijksbevoegdheid aanvragen als je de Nederlandse nationaliteit hebt. Sluit het formulier.
Woon je in Eindhoven?
Was Eindhoven je laatste woonplaats?
Je kunt geen Verklaring van huwelijksbevoegdheid bij de gemeente Eindhoven aanvragen. Dat kan alleen als je inwoner van Eindhoven bent, of bent geweest.
Woon jij, of woont je partner, in het buitenland?
Stuur mee:
  • Een pas afgegeven Verklaring van Domicilie (woonplaats), nationaliteit en burgerlijke staat op jouw naam;
  • Als je aanstaande partner in het buitenland woont, stuur dan ook een Verklaring van Domicilie mee die op zijn of haar naam staat.
Ben je 18 jaar of ouder?
Je bent jonger dan 18 jaar. Je kunt geen verklaring van huwelijksbevoegdheid aanvragen. Sluit het formulier.
Ben je bloedverwant van je aanstaande partner in de 3e of 4e zijlinie?
Neef en nicht, neef en neef, nicht en nicht, oom en nicht, oom en neef, tante en nicht, of tante en neef.
Als jij en je aanstaande partner bloedverwanten zijn in de 3e of 4e zijlinie, dan kun je pas trouwen als je bij de ambtenaar van de burgerlijke stand onder ede verklaart dat je trouwt of partnert uit vrije wil. Neem voor het afleggen van de extra verklaring contact op met de gemeente waar je je voorgenomen huwelijk of partnerschap  meldt.
Sta je onder curatele?
Stuur mee:
  • De schriftelijke toestemming voor het huwelijk van je curator.
 Zonder deze toestemming kun je geen Verklaring van huwelijksbevoegdheid aanvragen.