Snelheidsverlaging binnen de bebouwde kom

Wij vinden het belangrijk dat kwetsbare verkeersdeelnemers, zoals fietsers en voetgangers, zich veilig kunnen verplaatsen. Daarom hebben we de snelheidslimiet verlaagd naar 30 km/uur op verschillende wegen binnen de bebouwde kom, waar fietsers en gemotoriseerd verkeer gebruik maken van dezelfde rijbaan. Op deze wegen is dus geen gescheiden fietspad aanwezig. Dit is in lijn met de landelijke Motie 30, tenzij..

Afbeelding van een straat met auto's en fietsers en de tekst Eindhoven kiest 30

Stel je vraag