Chat met ons

Wat doet de gemeente?

Op deze pagina vind je informatie over wat de gemeente doet op het gebied van veiligheid en handhaving.

Op 14 maart 2023 heeft de gemeenteraad het nieuwe Veiligheidsbeleid goedgekeurd. In het nieuwe Beleidskader Veiligheid 2023-2026 staat waar de gemeente de komende jaren aandacht aan wil besteden om Eindhoven veiliger te maken.