Ondermijning

Ondermijning is een gevolg van veel verschillende vormen van criminaliteit, waarbij de onderwereld (criminaliteit) zich mengt met de ‘bovenwereld’. Bijvoorbeeld met bedrijven, woonwijken, personen, panden en diensten. In Eindhoven pakken we deze vorm van criminaliteit aan, omdat het een aantrekkelijke en veilige stad bedreigt.

Wat is ondermijnende criminaliteit?

Aanpak ondermijning