Groot onderhoud en herinrichting ontsluitingswegen Prinsejagt

Bakhuizen van den Brinklaan, Verbernestraat, Fruinlaan en Gerretsonlaan in Prinsejagt zijn toe aan groot onderhoud. Deze ontsluitingswegen worden verkeersveiliger en met meer groen heringericht. De bedoeling is dat de werkzaamheden rond september 2024 starten.

Stel je vraag