Huisvesting politie Land Forum

De politie heeft behoefte aan nieuwe huisvesting, om te kunnen werken in grotere teams op centrale locaties. Het huidige bureau, aan de Mathildelaan in het centrum, is daarvoor niet geschikt. Daarom is besloten tot nieuwe huisvesting buiten het centrum. De gemeente wil de centrale politiediensten graag in Eindhoven omdat dat veel arbeidsplaatsen oplevert voor de stad.

Na onderzoek is de locatie in Land Forum als meest geschikt naar voren gekomen. Dit is inmiddels in het bestemmingsplan vastgelegd en door de gemeenteraad vastgesteld. 

Stel je vraag