Huisvesting politie Land Forum

De politie heeft behoefte aan nieuwe huisvesting, om te kunnen werken in grotere teams op centrale locaties. Het huidige bureau, aan de Mathildelaan in het centrum, is daarvoor niet geschikt. Daarom is besloten tot nieuwe huisvesting buiten het centrum. De gemeente wil de centrale politiediensten graag in Eindhoven omdat dat veel arbeidsplaatsen oplevert voor de stad.

Na onderzoek is de locatie in Land Forum als meest geschikt naar voren gekomen. Samen onderzochten gemeente en politie of het mogelijk is om de huisvesting hier te realiseren. Daarbij keken ze vooral naar de vraag of de verschillende functies van de politie op deze plek gecombineerd kunnen worden.

Het college van Burgemeester en Wethouders heeft in december 2021 besloten om de Sliffertsestraat te verleggen naar de westzijde van Land Forum. Dat is gedaan nadat een onafhankelijk bureau met buurtbewoners heeft gesproken over argumenten, belangen, zorgen en ideeën die leven over dit onderwerp. Daarnaast is gekeken naar verkeer, financiën, milieu en het programma van de politie. Wat het besluit inhoudt, lees je in de wijkinfo, de raadsinformatiebrief en de rapportage: