Chat met ons

Vergoeding bij planschade

Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2024 is de regelgeving over planschade gewijzigd. Het begrip ‘planschade’ is verdwenen, nu spreken we over nadeelcompensatie. Meer informatie over nadeelcompensatie.

Stap voor stap

  1. Vul het formulier in en stuur het op.
  2. Je krijgt een ontvangstbevestiging.  
  3. Betaal het drempelbedrag op tijd. Dan nemen we je aanvraag in behandeling. 

Overgangsrecht 

De oude planschaderegeling blijft tot en met 1 januari 2029 wél gelden in de volgende gevallen: 

  • Op de schade die is veroorzaakt door een bestemmingsplan dat is vastgesteld vóór 1 januari 2024 
  • Op de schade die is veroorzaakt door een bestemmingsplan dat als ontwerp ter inzage is gelegd vóór 1 januari 2024 
  • Op de schade die is veroorzaakt door een omgevingsvergunning voor het afwijken van het bestemmingsplan die van kracht is geworden vóór 1 januari 2024 
  • Op de schade die is veroorzaakt door een omgevingsvergunning voor het afwijken van het bestemmingsplan die is aangevraagd vóór 1 januari 2024 


Onderstaande informatie gaat over de oude planschaderegeling.