Vergoeding bij planschade

Stap voor stap

  1. Vraag een vergoeding aan door het formulier in te vullen en op sturen.
  2. Je krijgt van ons daarna een ontvangstbevestiging. 
  3. Betaal tijdig het drempelbedrag van € 100,- dat in de ontvangstbevestiging staat genoemd.
  4. Na ontvangst van het drempelbedrag nemen we je aanvraag in behandeling.
  5. Betaal je het drempelbedrag niet of niet tijdig? Dan nemen je aanvraag niet in behandeling. 

Planschade bestaat uit waardevermindering van je onroerende zaak of vermindering van je inkomen als gevolg van besluiten op het gebied van de ruimtelijke ordening. Meestal gaat het om schade als gevolg van een herziening van een bestemmingsplan. Of als gevolg van een verleende omgevingsvergunning voor bouwen of voor planologisch strijdig gebruik, waarbij afgeweken wordt van het geldende bestemmingsplan.