Betaald parkeren woonwijken

In woonwijken die dicht bij het centrum liggen is vaak sprake van parkeeroverlast. Woon jij in zo'n wijk en heb je overlast, dan kun je ons vragen een betaald parkeren regeling in te voeren. Zijn er genoeg mensen in de straat of buurt het hiermee eens, dan voeren we betaald parkeren in. Doel hiervan is de overlast te verminderen en de parkeerruimte goed te benutten.

Stap voor stap

  1. Haal handtekeningen op.
  2. Stuur de handtekeningenlijst naar parkeerketen@eindhoven.nl
  3. Wij organiseren een informatiebijeenkomst.
  4. Je ontvangt een link naar een online enquête. Vul deze in.
  5. Wij bekijken of er genoeg buurtbewoners betaald parkeren willen invoeren.
  6. Je krijgt de uitslag per brief.
  7. Het college van B&W beslist over de aanvraag.
  8. Bij een akkoord wordt betaald parkeren ingevoerd.
  9. We plaatsen borden en je kunt een parkeervergunning aanvragen.

De totale procedure duurt ongeveer 12 maanden.