Cultuurhistorie

Voor de ontwikkeling van Eindhoven speelt de geschiedenis een belangrijke rol. In de stad zijn diverse sporen van het verleden zichtbaar in bijvoorbeeld bebouwing, landschappen, wegen en waterlopen en archeologie. Op de cultuurhistorische waardenkaart kun je zien welke sporen dat zijn.

Cultuurhistorische waardenkaart

Of ben je op zoek naar