Cultuurhistorie

Voor de ontwikkeling van Eindhoven speelt de geschiedenis een belangrijke rol. In de stad zijn diverse sporen van het verleden zichtbaar. Je ziet ze bijvoorbeeld in bebouwing, landschappen, wegen en waterlopen en archeologie. Op de cultuurhistorische waardenkaart vind je welke sporen dat zijn.

Cultuurhistorische waardenkaart

Of ben je op zoek naar