Cultuurhistorie

Voor de ontwikkeling van Eindhoven speelt de geschiedenis een belangrijke rol. In de stad zijn diverse sporen van het verleden zichtbaar. Je ziet ze bijvoorbeeld in bebouwing, landschappen, wegen en waterlopen en archeologie. Op de cultuurhistorische waardenkaart vind je welke sporen dat zijn. Op de archeologische waardenkaart vind je waar bekend is dat er archeologische resten in de bodem aanwezig zijn.

Cultuurhistorische waardenkaart

Archeologische waardenkaart

Of ben je op zoek naar