Snelle busverbinding Eindhoven Centrum - Veldhoven De Run (HOV4)

De gemeente Eindhoven, gemeente Veldhoven en provincie Noord-Brabant zijn gestart met een onderzoek naar een nieuwe snelle busverbinding - hoogwaardig openbaar vervoer (HOV) - van Eindhoven Centrum naar Veldhoven De Run.

Laat je informeren en denk mee!

In oktober 2022 zijn voor dit project de eerste participatiebijeenkomsten gehouden. Samen met de deelnemers is gekeken naar de verschillende opties voor de route en de daarbij horende knelpunten en kansen.

Het onderzoek heeft een eerste beeld van de route opgeleverd. Op hoofdlijn gaat de bus vanuit het centrum / stationsgebied via de Karel de Grotelaan en Kempenbaan naar De Run in Veldhoven. Ook de bussen naar De Kempen kunnen gebruik gaan maken van dit tracé. De exacte route door het centrum moet nog worden bepaald.

Online informatiebijeenkomst

Op 16 januari 2023 was er een online informatiebijeenkomst. Hierin werden de eerste resultaten van het onderzoek bekend en gaven we een vooruitblik op de vervolgstappen. Een belangrijke vervolgstap is het bepalen van de exacte route door het centrum.

Wil je de presentatie die op 16 januari is gegeven bekijken? Stuur dan een mailtje naar hov4@eindhoven.nl.

Twee interactieve bijeenkomsten over de route door het centrum

Op 23 en 25 januari 2023 vonden er 2 interactieve bijeenkomsten plaats waar we met elkaar in gesprek gingen over de route door het centrum.