Anthony Fokkerweg

Door de toegenomen verkeersdrukte is de bereikbaarheid van de Anthony Fokkerweg en omgeving onder druk komen te staan. Om de doorstroming en de bereikbaarheid van het hele gebied te verbeteren, voeren we diverse werkzaamheden uit op de Anthony Fokkerweg vanaf Flight Forum tot de A2/N2 inclusief de toe-en afritten van de N2. Als alles volgens planning verloopt, zijn de werkzaamheden 31 december 2020 klaar.