Chat met ons

Persoonsgegevens voor de meedoenbijdrage

De gemeente Eindhoven gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. In deze toelichting op de Algemene Verordening Gegevensbescherming leest u meer over de manier waarop de gemeente voldoet aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming bij de Meedoenbijdrage.

Voor algemene informatie over omgang met persoonsgegevens, verwijzen we naar de algemene Privacyverklaring.