Kennisgeving incidentele festiviteiten Activiteitenbesluit

Ben je een inrichting zoals bedoeld in de Wet Milieubeheer? En organiseer je op je eigen terrein een festiviteit waarbij het geluid harder zal zijn dan toegestaan? Met dit formulier vraag je van tevoren vrijstelling aan voor deze festiviteit.

Privacyverklaring

De gemeente Eindhoven verwerkt persoonsgegevens om haar wettelijke taken uit te voeren, informatie te verstrekken aan inwoners en bedrijven of om diensten te verlenen: Privacyverklaring.

  • 1 Huidige Kennisgeving
  • 2 Festiviteiten
  • 3 Voorbeeldweergave
  • 4 Voltooid
Vragen met een sterretje moet je beantwoorden. Zonder deze informatie kunnen wij het formulier niet verwerken.
Met dit formulier maak je een incidentele festiviteit bekend. Zorg ervoor dat je kennisgeving uiterlijk twee weken vóór de datum van de festiviteit bij ons binnen is.
Voor welk gebouw of welke inrichting geldt de kennisgeving?
Adres
Dit is de letter achter het huisnummer, bijvoorbeeld A in 10A.
Dit is een woord of getal achter de huisletter, bijvoorbeeld 2 in 10A2.
Contact
Op welk soort bedrijf heeft de kennisgeving betrekking?
Vul de gegevens in van de persoon die tijdens de festiviteit de contactpersoon is