Fuutlaan 10 locatie maatschappelijke opvang

Op 21 juni 2022 heeft het college van burgemeester en wethouders besloten om Fuutlaan 10 aan te wijzen als locatie voor de huisvesting van een inloop- en 24-uurs basisvoorziening voor dak- en thuislozen.  

De afwegingscriteria en argumenten voor de keuze van het college vind je samen met het veiligheids- en leefbaarheidsadvies in de raadsinformatiebrief en de bijlage bij de raadsinformatiebrief als pdfs in het Raadsinformatiesysteem.

Fuutlaan 10 in de raad op dinsdag 6 december

Op dinsdagavond 6 december wordt Fuutlaan 10 behandeld in de raad. Het gaat om een technische informatiebijeenkomst voor raads- en commissieleden om vragen te stellen. Volg de avond via het raadsinformatiesysteem.

Vragen en antwoorden (gegroepeerd per thema)

Tijdpad (18-07-2022 herzien)

  • 9 mei 2022: informatieavond 1
  • Mei-juni 2022: ontwerpfase
  • 27 juni 2022: informatieavond 2
  • Oktober-november-december 2022: procedure omgevingsvergunning
  • Januari-juli 2023: verbouwing
  • Derde kwartaal 2023: opening

Communicatie en contact

  • Omwonenden worden per wijkinfo uitgenodigd voor bijeenkomsten. Zie hieronder de wijkinfo's.