Fuutlaan 10 locatie maatschappelijke opvang

Het college van burgemeester en wethouders wees in juni 2022 Fuutlaan 10 aan als locatie voor de huisvesting van een inloop- en 24-uurs basisvoorziening voor dak- en thuislozen.  Op 3 juni 2024 is de locatie in gebruik genomen. De centrale inloop op Visserstraat 11 is daarmee gesloten.

Vragen en antwoorden (gegroepeerd per thema)

Tijdpad (28-02-2022 herzien)

Voorlopige voorziening

Op 31 maart 2023 is de omgevingsvergunning voor de verbouw en aanbouw van Fuutlaan 10 verleend. Bekijk hier de publicatie van dit besluit Een groep omwonenden van de Fuutlaan had een zogenoemde voorlopige voorziening aangevraagd. Daarmee wilden ze voorkomen dat - zolang er nog geen uitspraak is in de bodemprocedure die in september nog dient - de centrale inloop open zou gaan. Omwonenden gaan met de bodemprocedure in beroep tegen de vergunning die gemeente Eindhoven gaf voor de centrale inloop- en 24-uursvoorziening voor de Maatschappelijke Opvang. De rechter vindt dat de locatie voor nu gewoon open mag. Wij zijn blij met deze beslissing, omdat er grote behoefte is aan opvangplekken voor daklozen. Zeker omdat de inlooplocatie aan de Visserstraat 11 sluit. In september besluit de rechtbank of de gemeente Eindhoven de vergunning terecht afgegeven heeft.

  • 9 mei 2022: informatieavond 1
  • 21 juni 2022: collegebesluit definitieve locatiekeuze
  • 27 juni 2022: informatieavond 2
  • Najaar 2022: oprichting beheergroep
  • Najaar 2022: ontwerpfase
  • Januari/februari/maart 2023: behandeling aanvraag omgevingsvergunning
  • 14 maart 2023: gemeenteraad, behandeling begrotingswijziging krediet vernieuwbouw Fuutlaan 10
  • Derde en vierde kwartaal 2023:verbouwing
  • Eerste kwartaal 2024: oplevering en opening

Communicatie en contact

  • Omwonenden worden per wijkinfo uitgenodigd voor bijeenkomsten. Zie hieronder de wijkinfo's.

Stel je vraag