Leerplicht en schoolverzuim

Kinderen vanaf 5 jaar moeten naar school totdat ze een diploma (startkwalificatie) hebben of totdat ze 18 jaar zijn. Voor leerlingen tot 16 jaar heet dit leerplicht. Voor 16- tot 18-jarigen heet dit kwalificatieplicht. Kan je kind niet naar school? Meld dit dan altijd aan de school.

Scholen en instellingen zijn wettelijk verplicht het relatieve verzuim (spijbelgedrag) en het absolute verzuim (geen schoolinschrijving of uitschrijving zonder startkwalificatie) van leerlingen te melden aan de leerplichtplusambtenaar.

Het team leerplichtplus van de gemeente Eindhoven handhaaft de leerplicht en de kwalificatieplicht. Heb je een vraag aan het leerplichtplusteam? Bel dan met 14 040 of mail naar leerplichtplus@eindhoven.nl.

Jongeren van 18 jaar en ouder kunnen voor studieloopbaanadvies kijken op zowel.works en mailen naar zowel@eindhoven.nl

Of ben je op zoek naar