Leerplicht en schoolverzuim

Kinderen vanaf 5 jaar moeten naar school totdat ze een diploma (startkwalificatie) hebben, of totdat ze 18 jaar zijn. Voor leerlingen tot 16 jaar heet dit leerplicht. Voor 16- tot 18-jarigen heet dit kwalificatieplicht. Kan je kind niet naar school? Meld dit dan altijd aan de school. Als een leerling vaak spijbelt of afwezig is, neemt de school contact op met de leerplichtambtenaar om hiervan een melding te doen.

Of ben je op zoek naar