RMC - voortijdig schoolverlaten (18-23 jaar)

Het RMC (Regionale Meld- en Coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten) helpt jongeren van 18 tot 23 jaar zonder startkwalificatie bij het vinden van een passende opleiding, werk of een combinatie van werk en opleiding.