Vastgestelde bestemmingsplannen

Een nieuw bestemmingsplan wordt vastgesteld als de gemeenteraad akkoord heeft gegeven. Ook het vastgestelde plan wordt 6 weken ter inzage gelegd. Tijdens deze termijn kun je als belanghebbende in beroep gaan bij de Raad van State. Ook het aanvragen van een voorlopige voorziening moet bij de Raad van State.

Deze plannen liggen ter inzage van 16 mei 2024 tot en met 27 juni 2024:

Deze plannen liggen ter inzage van 23 mei 2024 tot en met 4 juli 2024:

Dit plan ligt ter inzage van 6 juni 2024 tot en met 18 juli 2024:

Dit plan ligt ter inzage van 13 juni 2024 tot en met 25 juli 2024:

De vastgestelde plannen liggen 6 weken ter inzage op het Inwonersplein. Tijdens deze 6 weken kan door belanghebbenden beroep worden ingesteld en/of een voorlopige voorziening worden aangevraagd.

  • Een beroepschrift kan worden ingediend bij: De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.
  • Een verzoek om een voorlopige voorziening kan worden gedaan bij: De voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Stel je vraag