Vastgestelde bestemmingsplannen

Een nieuw bestemmingsplan wordt vastgesteld als de gemeenteraad akkoord heeft gegeven. Ook het vastgestelde plan wordt 6 weken ter inzage gelegd. Tijdens deze termijn kun je als belanghebbende in beroep gaan bij de Raad van State. Ook het aanvragen van een voorlopige voorziening moet bij de Raad van State.

Dit plan ligt ter inzage van 4 maart 2021 tot en met 15 april 2021:

Dit plan ligt ter inzage van 11 maart 2021 tot en met 22 april 2021:

Dit plan ligt ter inzage van 18 maart 2021 tot en met 29 april 2021:

Dit plan ligt ter inzage van 25 maart 2021 tot en met 6 mei 2021:

Dit plan ligt ter inzage van 1 april 2021 tot en met 13 mei 2021:

Deze plannen liggen ter inzage van 15 april tot en met 27 mei 2021:

De vastgestelde plannen liggen 6 weken ter inzage op het Inwonersplein. Tijdens deze 6 weken kan door belanghebbenden beroep worden ingesteld en/of een voorlopige voorziening worden aangevraagd.

  • Een beroepschrift kan worden ingediend bij: De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.
  • Een verzoek om een voorlopige voorziening kan worden gedaan bij: De voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.