Bestemmingsplannen in ontwerpfase

Een nieuw bestemmingsplan komt in deze fase als het college van B en W heeft ingestemd met het ontwerp. Het bestemmingsplan wordt 6 weken ter inzage gelegd. Tijdens deze 6 weken kan iedereen een reactie indienen bij de gemeenteraad. Zo'n reactie heet een zienswijze. Bijvoorbeeld als je een opmerking op het plan wilt geven, als je een fout in het plan opmerkt of als je het niet eens bent met het plan.

Deze plannen liggen ter inzage van 1 juli tot en met 11 augustus 2021:

Inzagetermijn verstreken

Onderstaande  plannen zitten in de vaststellingsfase (het indienen van een zienswijze is niet meer mogelijk):