Verblijfadres Nederland en postadres thuisland doorgeven

Dit formulier heb je nodig als je je wilt laten inschrijven in de Registratie Niet-Ingezetenen (RNI).

Privacyverklaring

De gemeente Eindhoven verwerkt persoonsgegevens om haar wettelijke taken uit te voeren, informatie te verstrekken aan inwoners en bedrijven of om diensten te verlenen: Privacyverklaring.

  • 1 Huidige: Begin
  • 2 Voorbeeldweergave
  • 3 Voltooid
Jouw gegevens
contactgegevens
Postadres thuisland
Verblijfadres Nederland
Dit is de letter achter het huisnummer, bijvoorbeeld A in 10A.
Dit is een woord of getal achter de huisletter, bijvoorbeeld 2 in 10A2.
Verblijfsduur
Voer de datum als volgt in: DD-MM-JJJJ.
Werkgever
Druk dit formulier af en lever het, na afspraak, in bij de balie van het Inwonersplein.