Meldpunt Goed Verhuurderschap

Per 1 juli 2023 is de Wet Goed Verhuurderschap ingegaan. Deze wet geeft gemeenten meer mogelijkheden om huurders te beschermen tegen misstanden bij het huren van woon- of verblijfsruimten. Door een norm voor goed verhuurderschap te introduceren en gemeenten de mogelijkheid te geven om een verhuurvergunning te verplichten, kunnen gemeenten actief sturen op goed verhuurderschap.

Houdt jouw verhuurder zich niet aan deze regels? Dan kun je hiervan een melding doen bij het meldpunt Goed Verhuurderschap Eindhoven.

Wat houdt de Wet goed verhuurderschap in?

De wet is een landelijke basisnorm voor goed verhuurderschap in de vorm van algemene regels. Deze norm ziet toe op het gedrag dat van goede verhuurders en verhuurbemiddelaars verwacht mag worden in relatie tot woningzoekenden en huurders. De algemene regels zijn van toepassing op het gehele verhuurproces en op zowel de reguliere verhuur van woonruimte als de verhuur van verblijfsruimte aan arbeidsmigranten. 

Voor meer informatie kun je kijken op goedverhuurderschapeindhoven.nl.
o
f een mail sturen naar info@goedverhuurderschapeindhoven.nl.

Heb je last van lawaai, verkeerd parkeren, stank of rommel van mensen in je buurt?
Kijk dan bij
eindhoven.nl/woonoverlast.

Voor ander juridisch advies over jouw huurwoning kun je contact opnemen met Huurteam Eindhoven huurteameindhoven.nl  (gratis voor de inwoners van Eindhoven) of het Juridisch Loket.

Stel je vraag