Chat met ons

Voor ontwikkelaars

Als je in Eindhoven een ontwikkeling gaat uitvoeren, bijvoorbeeld het bouwen of renoveren van woningen of kantoren, dan moet je berekenen wat de parkeerbehoefte is. Met de inzet van deelvervoer kan de parkeerbehoefte worden verlaagd.

 • 1 deelauto vervangt maximaal 10 reguliere parkeerplaatsen in het centrum
 • 1 deelauto vervangt maximaal 7 reguliere parkeerplaatsen in schilwijken
 • 1 deelauto vervangt maximaal 4 reguliere parkeerplaatsen in restgebied
   

Centrum: buurten Binnenstad, Bergen, Witte Dame, Fellenoord.
Schil: het gebied binnen de ring van Eindhoven exclusief het centrum.
Restgebied: het gebied buiten het centrum en de schil.

Een deelauto kan alleen worden ingezet ten behoeve van bewoners. In het tabblad Parkeeroplossing van het Parkeernormen Portaal Gemeente Eindhoven  kun je zelf berekenen hoeveel deelauto’s maximaal ingezet kunnen worden. Daarnaast moet je zorgen voor een adequate parkeeroplossing voor de overige functies.

Aandachtspunten voor de deelauto die in de openbare ruimte wordt gestald:

 • De locatie wordt in samenspraak met de gemeente bepaald en afgestemd met de afdeling verkeer, de gebiedscoördinator, laadinfra en stadsbeheer. Hierbij wordt onder andere gelet op de inpassing in de wijk, zichtbaarheid, bereikbaarheid en sociale situatie. Zodra er een akkoord is over de plek, wordt deze opgenomen in het eerstvolgende Aanwijsbesluit Parkeren (3 keer per jaar vastgesteld). Mail voor het afstemmen van een locatie naar deelvervoer@eindhoven.nl
 • Deelauto’s moeten vanaf 2025 elektrisch zijn, daarom dient er rekening te worden gehouden met plaatsing van een laadpaal. Bij voorkeur wordt er direct een elektrische deelauto geplaatst.
 • De kosten voor de benodigde inrichtingsmaatregelen van de deelauto parkeerplaats zijn voor rekening van de aanvrager (bebording, E08r + onderbord ‘uitsluitend deelautobedrijf X’).
 • Afkoop mobiliteitsfonds is van toepassing.
 • De deelauto moet door eenieder (met een deelauto abonnement) gebruikt kunnen worden.
 • Er zijn ook mogelijkheden om gebruik te maken van een bestaande deelauto (wanneer de deelauto nog capaciteit heeft). Geef dit aan in de motivatie van het mobiliteitsplan voor de aanvraag van een omgevingsvergunning.
 • De ontwikkelaar dient in het mobiliteitsplan te onderbouwen hoe de door hen bedachte mobiliteitsoplossing in praktijk gewaarborgd blijft voor een periode van minimaal 10 jaar.

Meer informatie vind je op de pagina Parkeernormen Portaal Gemeente Eindhoven. Daar kun je ook de parkeerbehoefte berekenen met de rekentool parkeerbehoefte auto.