Gebiedskader Vaartbroek

In Eindhoven willen we meer huizen bouwen. Niet alleen in het centrum, maar ook in de stadsdelen. Vaartbroek biedt kansen en ruimte voor nieuwe ontwikkelingen. Initiatiefnemers hebben bij de gemeente aangegeven (woning)bouwplannen te hebben. Om te kunnen beoordelen wat wenselijk is in het gebied, stellen we een gebiedskader. Daarin stellen we ruimtelijke voorwaarden en kansen vast voor het gebied. Het opstellen van het gebiedskader gebeurt in samenspraak met de stad.

Op 15 mei zijn we met bewoners, bezoekers en betrokkenen van Vaartbroek in gesprek gegaan. De presentaties vind je hieronder:

Stel je vraag