Milieu- en gezondheidsbelasting 'De Hurk'

Omwonenden van industrieterrein de Hurk zijn bezorgd over de gezondheids- en milieubelasting door de bedrijfsactiviteiten (onder andere de wijken ’t Ven en Lievendaal). De gemeenteraad heeft opdracht gegeven voor het uitvoeren van een onderzoek naar de milieu- en gezondheidsbelasting op de omgeving.

    Onderdeel van dit onderzoek is het doen van emissiemetingen, onder andere bij de asfaltcentrale. Hierbij is toezicht en handhaving van de geldende milieu- en vergunningseisen een belangrijke onderwerp. Ook wordt gekeken naar andere bedrijven die mogelijk overlast of hinder opleveren voor de omgeving.

    Op deze pagina vind je alle relevante informatie over: 

    • Resultaten uitgevoerde milieu- en gezondheidsonderzoek industrieterrein de Hurk;
    • College- en raadsinformatiebrieven inzake de Hurk;
    • Meest gestelde vragen en antwoorden rondom milieu- en gezondheidsaspecten industrieterrein de Hurk.