Stadsdeel Centrum

Heb je ideeën of initiatieven voor jouw buurt in het Centrum? Dan kun je terecht bij het gebiedscoördinatieteam. Heb je vragen over de leefbaarheid en veiligheid in je wijk? Overleg dan met jouw wijkboa (Buitengewoon Opsporings Ambtenaar).

Op deze pagina vind je verder ook informatie over projecten in jouw stadsdeel waarover je kunt meedenken, meepraten, meewerken en (soms) meebeslissen.