Wederopbouw: snelst groeiende stad van Nederland (vanaf 1940)

De Tweede Wereldoorlog laat grote sporen na in Eindhoven. De Duitse bezetters hebben de Philipsfabrieken ingenomen en die worden gebombardeerd door de geallieerden.

Dit zorgt ook voor veel schade in de stad, zo wordt, tijdens het ‘Sinterklaasbombardement’ op 6 december 1942de winkelstraat Demer volledig verwoest.

Na de oorlog besluit het gemeentebestuur om ook andere vooroorlogse bebouwing in en rondom het centrum te slopen, met als doel om van Eindhoven een moderne stad te maken. Onder meer het spoor en het station worden naar het noorden verplaatst en er komen nieuwe verkeerspleinen en tunnels voor een betere verbinding met Woensel. 

Wederopbouw van de stad: een gedaanteverandering

Na de oorlog is de wederopbouw voortvarend opgepakt, waardoor de stad op sommige plekken totaal verandert. Eindhoven wordt bovendien de snelst groeiende stad van Nederland. Dit zorgt ervoor dat de woningnood tot recordhoogte stijgt. Onder meer de aanleg van de rondweg en woonwijken in Woensel en Gestel

geven de stad een nieuw gezicht. Met name dankzij bedrijven als Philips en DAF wordt de ontwikkeling van technische kennis gestimuleerd, wat ook leidt tot de stichting van de Technische Hogeschool, nu TU/e.