Schade aangifteformulier VNG VrijwilligersPolis

Ben je actief als vrijwilliger of mantelzorger in Eindhoven? Dan ben je voor de activiteiten die je als vrijwilliger of mantelzorger uitvoert automatisch via ons verzekerd bij Centraal Beheer. Schade meld je via dit aangifteformulier. 

Privacyverklaring

De gemeente Eindhoven verwerkt persoonsgegevens om haar wettelijke taken uit te voeren, informatie te verstrekken aan inwoners en bedrijven of om diensten te verlenen: Privacyverklaring.

  • Huidige Begin
  • Voorbeeldweergave
  • Voltooid

Verzekeringnemer

Contactgegevens
Adres

Gegevens benadeelde

Let op: Je kan de schade bij ons melden indien deze niet gedekt is op een andere schadeverzekering
Adres
Dit is de letter achter het huisnummer, bijvoorbeeld A in 10A.
Dit is een woord of getal achter de huisletter, bijvoorbeeld 2 in 10A2.
Contactgegevens
Bankrekening
Verzekeringsvorm
Indien bekend graag aankruisen welke verzekering van toepassing is
Indien bekend
Sluit -indien mogelijk- bewijsstukken bij zoals foto’s of aansprakelijkstellingen.
Slechts één bestand.
5 MB limiet.
Toegestane types: jpg, png, pdf, doc, docx.
Slechts één bestand.
5 MB limiet.
Toegestane types: jpg, png, pdf, doc, docx.
Slechts één bestand.
5 MB limiet.
Toegestane types: jpg, png, pdf, doc, docx.